Yatırım Stratejimiz

Bulls Girişim’in temel yatırım stratejisi; gelişme potansiyeli bulunan ürün ve
hizmet sunan, rekabet avantajı yaratabilen şirketleri Türkiye ekonomisine
kazandırmaktır. Standart değil, değişen koşullara göre esnek bakış açısıyla,
potansiyel şirketlere büyüme, kurumsallaşma ve daha geniş pazarlara ulaşma
olanağı sağlanıyor.
Yatırım stratejisi çerçevesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, farklılık
yaratmak isteyen, dinamik, yenilikçi girişimler Bulls Girişim’in yatırım alanına
girmektedir.