Yatırım Felsefemiz

Bulls Girişim’in yatırım felsefesinin temeli, yenilikçi hedefleri doğrultusunda
büyümeyi amaçlayan, güçlü potansiyele sahip şirketlerin, yatırım ve büyüme
hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır. Aynı zamanda, girişim

şirketlerimizin kurumsallaşmalarına da katkı sağlayarak, onları daha verimli, daha
kârlı, paydaşlarına daha fazla değer sağlayan yapılar hâline getirilmesine katkı
sağlar.
Bulls Girişim, yatırım yaptığı şirketlerin; yeni pazarlara ulaşmasına, rekabet
avantajı yaratmasına ve büyüme odaklı sürdürülebilirliğe uygun sermaye ve
yönetsel yapıları oluşturmalarına da destek verir.