Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, 14.07.2021 tarihinde kurulmuştur. Hedefleri doğrultusunda, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek vermek amacında bir kuruluştur. Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlayarak, bu girişimleri profesyonel sermaye ile bir araya getirmek sureti ile Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline gelmelerini sağlamak amacındadır.

Sermaye ve karlılıklarına katkı sağlamak, kurumsal yapısı ile paydaşlarına değer katmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’’ kapsamında “Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” unvanı ile kurulmuştur.

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, sahip olduğu kurumsal bilgi ve tecrübe ile büyüme potansiyeli yüksek ve yenilikçi sektörlere yatırım yapmak üzere, fırsatları yakından takip etmektedir.